دوره آموزشی آنلاین (Webinar):تدوین پرونده جامع دارو در فرمت CTD برای اشکال دارویی (با رویکرد رگولاتوری، فرمولاسیون، آنالیز و تولید صنعتی)

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):تدوین پرونده جامع دارو در فرمت CTD برای اشکال دارویی (با رویکرد رگولاتوری، فرمولاسیون، آنالیز و تولید صنعتی)