دوره آموزشی آنلاین (Webinar):فرمولاسیون، پایداری، ساخت بچ صنعتی Scale up و رفع مشکل Troubleshooting در پروسه تولید محصولات دارویی (اشکال دارویی مایع، امولسیون و سوسپانسیون)

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):فرمولاسیون، پایداری، ساخت بچ صنعتی Scale up و رفع مشکل Troubleshooting در پروسه تولید محصولات دارویی (اشکال دارویی مایع، امولسیون و سوسپانسیون)