دوره آموزشی آنلاین (Webinar): روش‏ های بهینه و نوین انبارداری و توزیع دارو مطابق با الزامات WHO ،GMP-PICs و سازمان غذا و دارو

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): روش‏ های بهینه و نوین انبارداری و توزیع دارو مطابق با الزامات WHO ،GMP-PICs و سازمان غذا و دارو