دوره آموزشی آنلاین (Webinar): روش‏ های بهینه و نوین انبارداری و توزیع دارو GSP & GDP مطابق الزامات WHO ،GMP-PICs و سازمان غذا و دارو

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): روش‏ های بهینه و نوین انبارداری و توزیع دارو GSP & GDP مطابق الزامات WHO ،GMP-PICs و سازمان غذا و دارو