دوره آموزشی آنلاین (Webinar): فرمولاسیون و روش ساخت فرآورده‏ های آرایشی و بهداشتی “بخش اول” (فرآورده‏ های پوستی / ضد عرق و بوبر / ضد آفتاب)

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): فرمولاسیون و روش ساخت فرآورده‏ های آرایشی و بهداشتی “بخش اول” (فرآورده‏ های پوستی / ضد عرق و بوبر / ضد آفتاب)