دوره آموزشی آنلاین (Webinar): نمونه ‏برداری بر اساس استانداردهای میلیتاری ISO 2859 ، BS 6001 و Mil 105 E و WHO

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): نمونه ‏برداری بر اساس استانداردهای میلیتاری ISO 2859 ، BS 6001 و Mil 105 E و WHO