دوره آموزشی آنلاین (Webinar): چگونگی انتخاب و احراز کیفیت تامین کنندگان و شرکت‏ های خدمات جانبی

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): چگونگی انتخاب و احراز کیفیت تامین کنندگان و شرکت‏ های خدمات جانبی