دوره آموزشی آنلاین (Webinar): چگونگی نمونه برداری از مواد اولیه ،مواد بسته بندی و محصولات نهایی بر اساس استاندارد ایزو ، میلتاری و راهنمای WHO & PIC/S

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): چگونگی نمونه برداری از مواد اولیه ،مواد بسته بندی و محصولات نهایی بر اساس استاندارد ایزو ، میلتاری و راهنمای WHO & PIC/S