فایل آموزشی کنترل کیفیت تجهیزات آزمایشگاه

 اولین قدم برای استفاده صحیح از تجهیزات آزمایشگاهی، مطالعه کامل کاتالوگها و عمل به دستورالعملهای نگهداری و کنترل ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل

نظام آراستگی ۵S، خلاصه عبارات: (سازماندهی ) ( نظم و ترتیب ) (انضباط) (پاکیزه سازی) (استانداردسازی) می‌باشد؛ ۵S نظامی ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل