کارگاه تئوری و عملیاتی روش‏ های بهینه انبارداری و توزیع دارو با رویکرد طراحی، بازرسی و اعتباردهی در انبار

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: نماینده مدیریت، مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان واحدهای: ...

میرزایی
5 ماه قبل

سرفصل های دوره آموزشی: وظایف مدیریت و پرسنل انبار بازرسی داخلی انبار مستندات و دستورالعملهای والزامات غذا و دارو ...

میرزایی
1 سال قبل