دوره آموزشی آنلاین (Webinar): مهارت‏ های توسعه سازمانی {مدیریت تعارض شغلی/ سازمانی}