دوره آموزشی آنلاین (Webinar):ارزیابی و کنترل آلودگی و ذرات در اتاق تمیز با رویکرد ریسک های میکروبی

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید. مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت(QA)، مدیران و ...

مهندس میرزایی
3 هفته قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید. مخاطبین: داروسازان، متقاضیان سمت مسئول فنی، کارشناسان رگولاتوری، ...

مهندس میرزایی
4 هفته قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید. مخاطبین: نماینده مدیریت، مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان واحدهای: ...

مهندس میرزایی
4 هفته قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید. مخاطبین: مدیران عامل، مسوولین فنی، مدیران و کلیه کارشناسان واحدهای: ...

مهندس میرزایی
4 هفته قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید. مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت (QA)، مدیران ...

مهندس میرزایی
4 هفته قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید. مخاطبین: :مسئولین فنی، مدیرانR&D ، مدیرانQA/QC، مدیران رگولاتوری، ...

مهندس میرزایی
4 هفته قبل