رونمایی از وب سایت جدید موسسه افق پژوهان فارمد

برای مشاهده کتاب ها اینجا کلیک کنید

...
مهندس میرزایی
1 روز قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید. مخاطبین:مدیران کارخانه، نمایندگان مدیریت، مسئولین فنی، مدیران تضمین ...

مهندس میرزایی
3 هفته قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید. مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت(QA)، مدیران و ...

مهندس میرزایی
3 هفته قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید. مخاطبین:مدیران تولید، آزمایشگاه های کنترل و تضمین کیفی (QC/QA)، مسئولین ...

مهندس میرزایی
3 هفته قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید. مخاطبین: مسئولین فنی، مدیرانR&D ، مدیرانQA/QC، مدیران رگولاتوری، ...

مهندس میرزایی
3 هفته قبل