دوره آموزشی آنلاین (Webinar):اصول بهینه ساخت GMP برای محصولات دارویی مشتق شده از خون یا پلاسمای انسان و مراکز اهداء خون و پلاسما

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):اصول بهینه ساخت GMP برای محصولات دارویی مشتق شده از خون یا پلاسمای انسان و مراکز اهداء خون و پلاسما